Sunday, May 17, 2015

Mark 60 CAPTOR (encapsulated torpedo) anti-submarine mine

NANG THIS POST, NANG THIS POST, NANG THIS POST

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails